Toelatingsexamen arts & tandarts

Ondersteunende maatregelen toelatingsexamen

Deelnemers met een functiebeperking kunnen gebruik maken van specifieke ondersteunende maatregelen tijdens het toelatingsexamen.
Ondersteunende maatregelen zijn mogelijk voor
  • leerstoornissen (vb: dyslexie en dyscalculie),
  • aandachtstoornissen (vb: ADHD en ADD),
  • pervasieve ontwikkelingsstoornissen (vb: autisme),
  • visuele beperking,
  • diabetes type 1,
  • ... en andere functiebeperkingen.
Wie hiervan gebruik wil maken, moet dit reeds bij inschrijving melden. Lees de info!

Voorbereiden universitaire studies UGent

UGent in Zicht is een uniek jaartraject dat zowel sociale als academische integratie beoogt. Dit jaartraject richt zich tot leerlingen met een migratieachtergrond die in september 2022 aan het laatste jaar secundair onderwijs beginnen en in september 2023 hogere studies willen starten.
Wat doen we precies? Met doelgerichte informatieve en sociale activiteiten ontdek je wat studeren aan een universiteit inhoudt. Alle aspecten i.v.m. verder studeren komen aan bod. Studenten die geneeskunde of tandheelkunde overwegen, krijgen info en ondersteuning bij de voorbereiding op het toelatingsexamen.
Heb je interesse in dit project, stuur een e-mail naar ugentinzicht@ugent.be voor je aan het zesde jaar middelbaar begint.